Een lekkage is niet alleen wateroverlast op het moment zelf maar geeft ook in de weken er na veel zorg en ergernis over het drogende vocht. Hout trekt krom, behang laat los en er verschijnen ingedroogde vlekken, strepen en kringen in muren en plafonds. Een lekkage vinden is dus belangrijk om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Een manier om lekkage op te sporen is met behulp van een stethoscoop. Vaak wordt dit ‘een akoestisch onderzoek’ genoemd. Het een heel eenvoudig om op deze manier lekkages te vinden want het enige  wat gedaan wordt is heel goed luisteren.

lekkage Een lekkage lijkt in eerste instantie geruisloos maar lekkend water maakt altijd geluid. Water wat gewoon door de leidingen loopt maakt een ander geluid dan lekkend water. Dat ruist, klotst of druppelt door de leidingen, langs muren of tussen spouwmuren. Een geoefend oor kan dit verschil waarnemen en met behulp van een stethoscoop of een speciale microfoon kan er snel vastgesteld worden of er sprake is van lekkage.

Omdat het opsporen van een lekkage door middel van een stethoscoop vrij eenvoudig is – er zijn geen aparte of grote apparaten nodig – kan er vrij snel en op verschillende plaatsingen gemeten worden. Omdat er alleen vastgesteld kan worden of er sprake is van lekkage en de lekkage alleen bij benadering bepaald kan worden, is er altijd nader onderzoek nodig, bijvoorbeeld in combinatie met traceergasdetectie.

Om de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken is snelle actie gewenst. Schakel daarom een expert in.